1982

Είχε αποφασιστεί η Δέκατη Όγδοη διοργάνωση να είναι η τελευταία. Ωστόσο τα παιχνίδια θα σταματούσαν του 1982 αλλά θα επέστρεφαν ξανα το 1988. Οι 7 χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ιταλία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Γαλλία , Γιουγκοσλαβία, Ελβετία και Μ. Βρετανία.

Παρουσιαστές:
Paule Herreman (εκτός της 6ης εκπομπής) , Georges Kleinmann (μόνο στην 6η εκπομπή) (RTBF - B)
Mike Verdrengh (BRT - B)
Georges Kleinmann, Jacques Deschenaux, Jan Hiermeyer, Ezio Guidi ,Mascia Cantoni (CH)
Guy Lux, Simone Garnier , Claude Savarit (ANTENNE 2 - F)
Stuart Hall , Brian Cant (BBC - GB)
Simona Izzo , Michele Gammino (RAI - I)
Alice Cruz, Eladio Clímaco , Maria João Carreira (RTP - P)
 Milan Sabota (JRT - YU)

Διεθνείς Κριτές : Gennaro Olivieri & Guido Pancaldi

1 Εκπομπή ΙΤΑΛΙΑ - La Maddalena

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 25 Μαϊου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

RTP 1 (P): Τρίτη 25 Μαϊου 1982, 8.00-9.35μμ (Z)
SSR (CH):
Τρίτη 25 Μαϊου 1982, 9.05-10.30μμ (Z)
TSI (CH): Τρίτη 25 Μαϊου 1982, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Τρίτη 25 Μαϊου 1982, 9.05-10.30μμ (Z)
BRT (B): Wedesday 26 Μαϊου 1982, 9.05-10.30μμ
RTBF (B): Τετάρτη 26 Μαϊου 1982, 9.05-10.35μμ
SRG (CH): Σάββατο 29 Μαϊου 1982, 2.00-4.45μμ
Antenne 2 (F): Κυριακή 25 Ιουλίου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 1982, 6.50-8.00μμ


Θέμα παιχνιδιών: Τα 7 νησία του Αρχιπέλαγος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


.

2 Εκπομπή ΓΙΟΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - Šibenik

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 8 Ιουνίου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

JRT (YU): Τετάρτη 9 Ιουνίου 1982, 8.05-9.30μμ
BRT (B):
Wedesday 9 Ιουνίου 1982, 8.35-9.54μμ
SSR (CH): Τετάρτη 9 Ιουνίου 1982, 8.35-9.40μμ
TSI (CH): Τετάρτη 9 Ιουνίου 1982, 8.40-10.00μμ
RTBF (B):
Τετάρτη 9 Ιουνίου 1982, 9.00-10.30μμ
RAI Due (I): Πέμπτη 10 Ιουνίου 1982
SRG (CH): Σάββατο 12 Ιουνίου 1982, 2.00-3.30μμ
RTP 1 (P): Σάββατο 12 Ιουνίου 1982, 9.30-11.05μμ
Antenne 2 (F): Κυριακή 1 Αυγούστου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 1982, 7.00-8.10μμ

 

Θέμα παιχνιδιών

Παιδικά Παραμύθια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

3 Εκπομπή ΓΑΛΛΙΑ - Παρίσι

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 29 Ιουνίου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης

SSR (CH): Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 8.05-9.40μμ
JRT (YU): Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 8.05-9.30μμ
TSI (CH):
Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 8.40-10.10μμ
SRG (CH):
Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 8.40-10.10μμ
BRT (B): Wedesday 30 Ιουνίου 1982, 8.45-10.10μμ
RTBF (B): Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 9.05-10.40μμ
RTP 1 (P): Τετάρτη 30 Ιουνίου 1982, 9.15-10.45μμ
RAI Due (I): Πέμπτη 1 Ιουλίου 1982
Antenne 2 (F): Κυριακή 8 Αυγούστου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 1982, 7.50-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Οι μεταφορές ανά εποχή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

4 Εκπομπή ΕΛΒΕΤΙΑ - Tesserete

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 13 Ιουλίου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης

RTP 1 (P): Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 7.30-8.55μμ
SSR (CH):
Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 8.05-9.35μμ
JRT (YU): Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 8.05-9.30μμ
TSI (CH):
Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 8.35-10.00μμ
BRT (B):
Wedesday 14 Ιουλίου 1982, 8.45-10.10μμ
SRG (CH): Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 8.45-10.10μμ
RTBF (B): Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982, 9.10-10.40μμ
RAI Due (I): Πέμπτη 15 Ιουλίου 1982
Antenne 2 (F): Κυριακή 15 Αυγούστου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 1982, 7.50-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών

Τοπικά ήθη και έθιμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 


 

 

5 Εκπομπή ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Madeira

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 27 Ιουλίου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης

SSR (CH): Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 8.05-9.35μμ
JRT (YU): Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 8.05-9.30μμ
TSI (CH): Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 8.40-10.10μμ
BRT (B):
Wedesday 28 Ιουλίου 1982, 8.35-10.00μμ (unconfirmed)
SRG (CH):
Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 9.00-10.25μμ
RTBF (B):
Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 9.00-10.35μμ (unconfirmed)
RTP 1 (P): Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982, 10.10-11.45μμ
RAI Due (I):
Πέμπτη 29 Ιουλίου 1982
Antenne 2 (F): Κυριακή 22 Αυγούστου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 1982, 7.50-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Ο τρόπος ζωής στη Madeira

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

 

6 Εκπομπή Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - Dorset

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 10 Αυγούστου 1982


Ημερομηνίες Μετάδοσης

SSR (CH): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 8.05-9.35μμ
JRT (YU): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 8.05-9.30μμ
TSI (CH): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 8.40-10.10μμ
BRT (B):
Wedesday 11 Αυγούστου 1982, 8.35-10.00μμ
SRG (CH): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 8.45-10.10μμ
RTBF (B): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 9.00-10.35μμ
RTP 1 (P): Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982, 9.35-11.15μμ
RAI Due (I): Πέμπτη 12 Αυγούστου 1982
Antenne 2 (F): Κυριακή 29 Αυγούστου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 1982, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Η Επιστροφή των Ναυτικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

 

7 Εκπομπή ΒΕΛΓΙΟ - Gent

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 24 Αυγούστου 1982


Ημερομηνίες Μετάδοσης

SSR (CH): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 8.05-9.40μμ
JRT (YU): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 8.05-9.30μμ
TSI (CH): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 8.40-10.00μμ
BRT (B):
Wedesday 25 Αυγούστου 1982, 8.45-10.05μμ
RTBF (B): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 8.55-10.45μμ
SRG (CH): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 9.00-10.25μμ
RTP 1 (P): Τετάρτη 25 Αυγούστου 1982, 9.30-11.15μμ
RAI Due (I): Πέμπτη 26 Αυγούστου 1982
Antenne 2 (F): Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 1982, 7.50-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Η πόλη Gent το 1544

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑ - Urbino

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1982

Ημερομηνίες Μετάδοσης

RAI Due (I): Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1982, 9.05-10.30μμ (Z)
JRT (YU): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 8.00-9.30μμ
SSR (CH): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 8.05-9.45μμ
TSI (CH): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 8.40-10.10μμ
BRT (B):
Wedesday 8 Σεπτεμβρίου 1982, 8.45-10.10μμ
SRG (CH): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 9.05-10.30μμ
RTBF (B): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 9.10-10.40μμ
RTP 1 (P): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1982, 9.35-11.15μμ
Antenne 2 (F): Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1982
BBC1 (GB εκτός Ουαλίας):
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 1982, 7.50-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Διάφορα Παιχνίδια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA