1974

Στην Δέκατη διοργάνωση των Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα έχουμε την συμμετοχή 7 χωρών. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν το Βέλγιο, η Δ. Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία , η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία.


Παρουσιαστές:
Paule Herreman, Michel Lemaire & Jacques Careuil (RTB - B)
Jan Theys (BRT - B)
Jan Hiermeyer (SRG - CH)
Georges Kleinmann & Christian Defaye (SSR - CH)
Mascia Cantoni & Ezio Guidi (TSI - CH)
Hartmut Brühl, Erhard Keller, Karl-Heinz Wocker & Marie-Louise Steinbauer (ARD-WDR - D)
Guy Lux, Simone Garnier & Claude Savarit (ORTF/A2 - F)
Stuart Hall & Eddie Waring (BBC - GB)
Rosanna Vaudetti & Giulio Marchetti (RAI - I)
Barend Barendse , Dik Bikker & Dick Passchier (NCRV - NL)

Διεθνείς Κριτές : Gennaro Olivieri & Guido Pancaldi

1 Εκπομπή ΒΕΛΓΙΟ - Bouillon

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 28 Μαίου 1974

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τρίτη 28 Μαϊου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
RTB (B): Τρίτη 28 Μαϊου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
NCRV (NL):
Τρίτη 28 Μαϊου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 29 Μαϊου 1974, 8.15-9.40μμ
SRG (CH):
Τετάρτη 29 Μαϊου 1974, 8.15-10.25μμ
TSI (CH):
Τετάρτη 29 Μαϊου 1974, 9.00-10.20μμ
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 29 Μαϊου 1974, 9.05-10.30μμ
RAI Due (I):
Πέμπτη 30 Μαϊου 1974
ORTF 2 (F):
Σάββατο 20 Ιουλίου 1974
BBC1 (GB):
Παρασκευή 2 Αυγούστου 1974, 7.55-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών: Οι σταυροφορίες του Γοδεφρείδου του Μπουιγιόν

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 


.

2 Εκπομπή ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Zandvoort

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 12 Ιουνίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Πέμπτη 13 Ιουνίου 1974
ORTF 2 (F):
Σάββατο 13 Ιουλίου 1974
BBC1 (GB):
Παρασκευή 9 Αυγούστου 1974, 7.45-9.00μμ

 

Θέμα παιχνιδιών

Συναλλαγές και επαγγέλματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

3 Εκπομπή ΙΤΑΛΙΑ - Barga

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974

Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.15μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 10 Ιουλίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Πέμπτη 11 Ιουλίου 1974
ORTF 2 (F):
Σάββατο 27 Ιουλίου 1974 (3)
BBC1 (GB):
Παρασκευή 16 Αυγούστου 1974, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Το τσίρκο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

4 Εκπομπή ΕΛΒΕΤΙΑ - Avenches

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974

Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RAI Due (I):
Πέμπτη 25 Ιουλίου 1974
ORTF 2 (F):
Σάββατο 3 Αυγούστου 1974 (4)
BBC1 (GB):
Παρασκευή 23 Αυγούστου 1974, 7.45-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών

Οι Ρωμαίοι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 


 

 

5 Εκπομπή ΓΑΛΛΙΑ - Aix-les-Bains

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 7 Αυγούστου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Πέμπτη 8 Αυγούστου 1974
A2 (F):
Σάββατο 10 Αυγούστου 1974 (5)
BBC1 (GB):
Παρασκευή 30 Αυγούστου 1974, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Καρναβάλι των ζώων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

6 Εκπομπή M. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - Northampton

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1974, 10.05-11.30μμ (Z)
A2 (F): Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 1974
BBC1 (GB):
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 1974, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Αγρια Δύση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

 

7 Εκπομπή Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Bayreuth

Ημερομηνία Διεξαγωγής
BRT (B): Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
RAI Due (I):
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 1974
A2 (F):
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 1974 (7)
BBC1 (GB):
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 1974, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Η όπερα του Βάγκνερ και ο Hans Sachs

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Leiden

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974

Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RTB (B): Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SSR (CH):
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
SRG (CH):
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
TSI (CH):
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.20μμ (Z)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.30μμ (Z)
NCRV (NL): Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 9.05-10.25μμ (Z)
RAI Due (I):
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1974, 10.05-11.30μμ (Z )
A2 (F):
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 1974 (8)
BBC1 (GB):
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 1974, 7.45-9.00μμ

 

Θέμα παιχνιδιών

1574, Ο ισπανικός πόλεμος για την ελευθερία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA