1973

Στην Ένατη διοργάνωση των Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα έχουμε την συμμετοχή 7 χωρών. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν το Βέλγιο, η Δ. Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία , η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία.


Παρουσιαστές:
Paule Herreman (RTB - B)
Jan Theys & Willy Delabastita (BRT - B)
Jan Hiermeyer (SSR - CH)
Georges Kleinmann (SRG - CH)
Mascia Cantoni & Ezio Guidi (TSI - CH)
Renata Calani, Camillo Felgen, Hartmut Brühl & Erhard Keller (ARD-WDR - D)
Guy Lux, Simone Garnier & Claude Savarit (ORTF - F)
Stuart Hall & Eddie Waring (BBC - GB)
Rosanna Vaudetti & Giulio Marchetti (RAI - I)
Barend Barendse & Dick Passchier (NCRV - NL)

Διεθνείς Κριτές : Gennaro Olivieri & Guido Pancaldi

1 Εκπομπή ΙΤΑΛΙΑ - Senigallia

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.20-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.15μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.50μμ (Ζ)
NCRV (NL): Τετάρτη 6 Ιουνίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 7 Ιουνίου 1973
ORTF 2 (F): Σάββατο 30 Ιουνίου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 27 Ιουλίου 1973, 7.45-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών: Ο γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 


.

2 Εκπομπή ΕΛΒΕΤΙΑ - Bellinzona

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 8.55-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 20 Ιουνίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 21 Ιουνίου 1973
ORTF 2 (F):
Σάββατο 14 Ιουλίου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 3 Αυγούστου 1973, 7.45-9.00μμ

 

Θέμα παιχνιδιών

Το εμπόριο στο μεσαίωνα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

3 Εκπομπή ΓΑΛΛΙΑ - Chartres

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL): Τετάρτη 4 Ιουλίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 5 Ιουλίου 1973
ORTF 2 (F): Σάββατο 7 Ιουλίου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 10 Αυγούστου 1973, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Η Ιστορία του Καθεδρικού ναού της Chartres

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

4 Εκπομπή ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Arnhem

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL): Τετάρτη 18 Ιουλίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Παρασκευή 20 Ιουλίου 1973
ORTF 2 (F):
Σάββατο 21 Ιουλίου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 17 Αυγούστου 1973, 7.45-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών

Διακοπές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 


 

 

5 Εκπομπή Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - Bristol

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.50μμ (Ζ)
NCRV (NL): Τετάρτη 1 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 2 Αυγούστου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 24 Αυγούστου 1973, 7.45-9.00μμ
ORTF 2 (F): Σάββατο 25 Αυγούστου 1973

Θέμα παιχνιδιών

Μεσαιωνικοί Αγώνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

6 Εκπομπή ΒΕΛΓΙΟ - Blankenberge

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 15 Αυγούστου 1973, 10.05-11.30μμ (Ζ)
BBC1 (GB): Παρασκευή 31 Αυγούστου 1973, 7.45-9.00μμ
ORTF 2 (F): Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 1973

Θέμα παιχνιδιών

Διακοπές στη παραλία του 1900

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

 

7 Εκπομπή Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Heiligenhafen

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.50μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 29 Αυγούστου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 30 Αυγούστου 1973
BBC1 (GB):
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 1973, 7.00-8.15μμ
ORTF 2 (F): Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 1973 (7)

Θέμα παιχνιδιών

Η αναχώρηση του πλοίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑ - Παρίσι

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
SSR (CH-French):
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.25μμ (Ζ)
ARD-WDR (D):
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.50μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 1973, 9.05-10.20μμ (Ζ)
BBC1 (GB): Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 1973, 7.45-9.00μμ
ORTF 2 (F): Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 1973
RAI Due (I): Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 1973

Θέμα παιχνιδιών

Η ιστορία των επικοινωνιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA