1972

Στην Όγδοη διοργάνωση των Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα έχουμε την συμμετοχή 7 χωρών. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν το Βέλγιο, η Δ. Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία ,ι η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Υπήρξαν αλλαγές προς τους κανονισμούς των παιχνιδιών , συγκεκριμένα για το ποιοι παίκτες θα πάιξουν σε κάθε παιχνίδι γινόταν κλήρωση 2 ώρες πριν την έναρξη της εκπομπής, ενώ πλέον δεν επιτρέπεται να παίζεται ο Τζόκερ στο τελευταίο παιχνίδι.


Παρουσιαστές:
Paule Herreman & Michel Lemaire (RTB - Βέλγιο)
Jan eys & Willy Delabaita (BRT - B)
Georges Kleinmann & Madeleine alder (SSR - Ελβετία)
Jan Hiermeyer (SRG - Ελβετία)
Ezio Guidi (TSI - Ελβετία)
Camillo Felgen, Frank Elner, Hartmut Brühl, Kurt Gerhat & Renata Calani (A-WDR - Δ. Γερμανία)
Guy Lux, Simone Garnier & Claude Savarit (ORTF - Γαλλία)
Eddie Waring & uart Hall (BBC - μ. Βρετανία)
Giulio Marchetti & Rosanna Vaudetti (RAI - Ιταλία)
Dick Passchier & Bare Barese (NCRV - Ολλανδία)

Διεθνείς Κριτές : Gennaro Olivieri & Guido Pancaldi

1 Εκπομπή ΒΕΛΓΙΟ - Spa

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 23 Μαϊου 1972

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τρίτη 23 Μαϊου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I):
Πέμπτη 25 Μαϊου 1972
ORTF 2:
Σάββατο 24 Ιουνίου 1972
BBC1 (GB):
Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972, 7.45-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών: Εμπόριο

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 


.

2 Εκπομπή ΕΛΒΕΤΙΑ - Bern

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972

Ημερομηνίες Μετάδοσης (τοπική ώρα)

BRT (B): Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 7 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Πέμπτη 8 Ιουνίου 1972
ORTF 2:
Σάββατο 1 Ιουλίου 1972
BBC1 (GB):
Παρασκευή 4 Αυγούστου 1972, 7.45-9.00μμ

 

Θέμα παιχνιδιών

Ξενοδοχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

3 Εκπομπή Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Westerland (Sylt)

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RTB (B): Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τρίτη 20 Ιουνίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I):
Τετάρτη 21 Ιουνίου 1972
ORTF 2 (F):
Σάββατο 8 Ιουλίου 1972
BBC1 (GB):
Παρασκευή 11 Αυγούστου 1972, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Ολυμπιακοί Αγώνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

4 Εκπομπή ΙΤΑΛΙΑ - Passariano

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 5 Ιουλίου 1972, 10.05-11.20μμ (Ζ)
ORTF 2 (F): Σάββατο 15 Ιουλίου 1972
BBC1 (GB): Παρασκευή 18 Αυγούστου 1972, 7.45-9.00μμ


Θέμα παιχνιδιών

Παιδικά Παιχνίδια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 


 

 

5 Εκπομπή ΓΑΛΛΙΑ - Nice

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 9.05-10.15μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 19 Ιουλίου 1972, 10.05-11.20μμ (Ζ)
ORTF 2 (F): Σάββατο 22 Ιουλίου 1972
BBC1 (GB):
Παρασκευή 25 Αυγούστου 1972, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Καρναβάλι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

6 Εκπομπή Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - Sheffield

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.35μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 2 Αυγούστου 1972, 10.05-11.20μμ (Ζ)
ORTF 2 (F): Σάββατο 26 Αυγούστου 1972
BBC1 (GB): Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1972, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Μεσαιωνικό Κάστρο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

 

 

7 Εκπομπή ΟΛΛΑΝΔΙΑ - DELFT

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 16 Αυγούστου 1972, 10.05-11.20μμ (Ζ)
ORTF 2 (F): Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 1972
BBC1 (GB): Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1972, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Η Ολλανδία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA

 

Οι ομάδες για τον Τελικό

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑ - Lausanne

Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972
Ημερομηνίες Μετάδοσης

BRT (B): Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
RTB (B): Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SSR (CH):
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.30μμ (Ζ)
TSI (CH):
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.20μμ (Ζ)
SRG (CH):
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.25μμ (Ζ)
A-WDR (D):
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.50μμ (Ζ)
NCRV (NL):
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 9.05-10.15μμ (Ζ)
RAI Due (I): Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1972, 10.05-11.30μμ (Ζ)
ORTF 2 (F): Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1972
BBC1 (GB): Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 1972, 7.45-9.00μμ

Θέμα παιχνιδιών

Ιστορικές Εξερευνήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA